Bokningskod:
Här anger du eventuell bokningskod.
Kursfiltrering
Plats:

Örebro

Guldfisken

Guldfisken - Örebro

Förkunskaper: Gått kursen Fisken.

Mål: I Guldfisken bygger vi vidare på de kunskaper som ni och barnet har fått i kursen Fisken. När barnet lärt sig hålla andan via vattenmetoden fortsätter vi den utvecklingen genom att komma under vattnet och sedan simma självständigt en kortare sträcka mellan instruktören och föräldern, detta kallas fria sim. Barnen får även testa på simhjälpmedel så som Cherekringar/Skruttenringar för att öka självständigheten i vattnet, balans och kroppskontroll.

Syfte: Utveckla självständigheten i vattnet, komma under vattnet och börja ta sig fram i vattnet via fria sim. Vi fortsätter arbeta med vattensäkerhet och trygghet i vattnet för att skapa en säkrare badmiljö.

Nästa nivå är: Blåsfisken


Blåsfisken

Blåsfisken - Örebro

Förkunskaper: Gått kursen Guldfisken.

Mål: I Blåsfisken fortsätter vi utveckla de kunskaper som barnet har fått i kursen Guldfisken eller Manet. När barnet lärt sig att hålla andan under vattnet via komma under är målet i denna kurs att det ska börja sparka när det är under vattnet för att kunna simma självständigt en kortare sträcka mellan instruktören och föräldern, detta kallas fria sim. Målet i denna kurs är att lära barnet att hålla andan även vid 1-2-3 hopp.

Syfte: Utveckla självständigheten i vattnet genom att börja sparka under vattnet via fria sim samt simma kortare stunder med skruttenringarna. Målet i denna kurs är att lära barnet att hålla andan även vid 1-2-3 hopp. Vi fortsätter arbeta med vattensäkerhet och trygghet i vattnet för att skapa en säkrare badmiljö.

Nästa nivå är: Bläckfisken


Bläckfisken

Bläckfisken - Örebro

Förkunskaper: Bläckfisken är en fortsättningskurs för barn som klarat av målen i kursen Blåsfisken eller Maneten.

Mål: I Bläckfisken fokuserar vi på att utveckla självständigheten i vattnet både med och utan simhjälpmedel. Vi fortsätta arbeta med att kunna flyta kortare stunder i vattnet med stöd och att vända självständigt från rygg till mage. För att ta sig fram i vattnet behöver man ha ett korrekt simläge samt fina bensparkar och det jobbar vi extra med i Bläckfisken på ett lekfullt och roligt sätt. Målet är att kunna simma 1,5 m självständigt och 5 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Lära sig att vara mer självständig i vattnet, vattensäkerhet och att ta sig fram själv med och utan simhjälpmedel kortare sträckor.

Nästa nivå är: Pingvinen


Pingvinen

Pingvinen - Örebro

Förkunskaper: Pingvinen är en fortsättningskurs för barn som klarat av målen för kursen Bläckfisken eller Maneten.

Mål: I Pingvinen fokuserar vi på att öka sträckan och självständigheten i vattnet både med och utan simhjälpmedel. Vi tränar på att flyta lite längre stunder i vattnet och vända själv till mageläge från ryggläge utan hjälp. För att ta sig fram lättare i vattnet behöver man ett korrekt simläge, men också bubbla och använda sina armar genom att gräva i vattnet, detta tränar vi på i denna kurs på ett lekfullt och roligt sätt. Målet är att kunna simma självständigt 3 m och 10 m med simhjälpmedel.

Syfte: Lära sig att använda både ben, armar och kontrollera sin andning i vattnet för att kunna ta sig fram längre sträckor med och utan simhjälpmedel.

Nästa nivå är: Sköldpaddan


Sköldpaddan

Sköldpaddan - Örebro

Förkunskaper: För att gå Sköldpaddan ska man ha klarat av målen för Pingvinen eller Sjölejonet.

Mål: De barn som börjar Sköldpaddan har redan simmat några kurser och byggt upp en vattenvana och respekt för vattnet och i denna kurs gäller det att bibehålla dessa kunskaper genom tydlighet och träning. Fokus i kursen är ben och armtag (crawl) och att nu även börja flyta själv kortare stunder. I Sköldpaddan är målet att lära sig simma minst 5 meter självständigt och 15-20 m med ett simhjälpmede. Målet är också att kunna flyta en kortare stund självständigt i vattnet utan hjälp.

Syfte: Att utveckla självständigheten i vattnet genom fina arm och bentag och att kunna vila i vattnet genom att flyta.

Nästa nivå är: Valen


Valen

Valen - Örebro

Förkunskaper: För att gå Valen ska man ha klarat av målen för Sköldpaddan.

Mål: I Valen fokuserar vi på att öka simsträckan både utan och med simhjälpmedel genom ett korrekt simläge, fina bensparkar och stora armtag (crawl). För att kunna ta sig fram längre sträckor i vattnet utvecklar vi även en andningsteknik för att hämta luft i vattnet och att lägga oss och flyta i vattnet när vi blir trötta. Målet i kursen är att lära sig simma 8-10 m självständigt samt 20 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Vattensäkerhet, rädda sig själv i vattnet. Simutveckling utifrån barnets nivå på ett lekfullt och roligt sätt, samt hämta luft för att orka simma längre sträckor.

Nästa nivå är: Delfinen


Delfinen

Delfinen - Örebro

Förkunskaper: För att gå Delfinen ska man ha klarat av målen Valen eller Krokodilen.

Mål: I Delfinen så fortsätter vi att utveckla simtekniken i crawl och ryggsim och börjar även att hämta luft via sidoandning och vända via voltvändningar. Vi lär oss flyta längre stunder och ta oss fram på både rygg och mage utan simhjälpmedel minst 5-30 m (bröstsim, crawl och ryggsim). Vi använder inte längre simhjälpmedel lika mycket utan fokuserar på att utveckla barnets egen förmåga att simma, vila och rädda sig själv i vattnet, men kan använda simhjälpmedel kortare stunder för att utveckla vissa av dessa kunskaper. I Delfinen börjar vi även introducera ytterligare ett simsätt, bröstsim.

Syfte: Simma självständigt längre sträckor i vattnet och hämta luft via sidoandning samt vända via voltvändning. I delfinen ska man kunna flyta självständigt och få en djupare förståelse för vattensäkerhet. Barnet ska kunna rädda sig själv och andra i vattnet samt kunna simma kortare sträckor bröstsim med pop-up andning.

Nästa nivå är: Teknikhajen


Maneten

Maneten - Örebro

Förkunskaper: Nybörjarkurs för barn mellan 1-3 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Maneten är en grundkurs för barn som är 1-3 år gamla, i Maneten är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet, sparkar och gräver med armarna. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen och simma kortare sträckor i vattnet genom crawl. Målet i kursen är att lära sig simma, hålla andan, bubbla och sparka.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet i stället för att svälja vatten och ta sig fram i vattnet.

Nästa nivå är: Blåsfisken eller Bläckfisken


Sjölejonet

Sjölejonet - Örebro

Förkunskaper: Barnet ska vara mellan ca 4-6 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Sjölejonet är en grundkurs för barn som är ca 4-6 år gamla, i Sjölejonet är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet för att sedan komma under vattnet och kontrollera sin andning. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen och simma kortare sträckor i vattnet genom crawl. Målet i kursen är att lära sig simma 3 m självständigt och 15 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet istället för att svälja vatten och ta sig fram en kortare sträcka själv med och utan simhjälpmedel.

Nästa nivå är: Sköldpaddan, Valen eller, Flodhästen.


Sjöstjärnan

Sjöstjärnan - Örebro

Förkunskaper: Barnet ska vara minst 6 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Sjöstjärnan är en grundkurs för barn som är minst 6 år gamla och som inte är vattenvana. I Sjöstjärnan är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att våga doppa huvudet samt att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet för att sedan komma under vattnet i barnets egen takt för att bygga uppe en vattenvana och en kontrollerad andning. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen. I denna kurs lär vi oss ben och armtag i bröstsim. Målet i kursen är att lära sig ben och armtag i bröstsim och att ta sig fram 3 m och 10 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet i stället för att svälja vatten och ta sig fram en kortare sträcka själv med och utan simhjälpmedel samt sätta ihop ben och armtag.

Nästa nivå är: Flodhästen


Flodhästen

Flodhästen - Örebro

Förkunskaper: För att börja flodhästen ska du vara minst 6 år och ha byggt upp en grundtrygghet i vattnet samt vara vattenvan och inte vara rädd att doppa huvudet eller hoppa under vatten antingen genom att ha gått kursen Sjölejonet eller Sjöstjärnan eller ha byggt upp detta på annat sätt.

Mål: Kursen riktar sig till barn från 6 år och uppåt och i Flodhästen fokuserar vi att lära oss ett korrekt bröstsim med pop-up andning samt att flyta i vattnet och vända. Vi jobbar med sittande dyk och vattensäkerhet. Målet i Flodhästen är att lära sig simma 12 meter utan simhjälpmedel med pop-up andning samt att flyta kortare stunder självständigt och att vända från rygg till mage.

Syfte: Lära sig simma, flyta självständigt i vattnet samt dyka sittandes. Simundervisningen sker utifrån barnets villkor och på ett lekfullt och roligt sätt.

Nästa nivå är: Krokodilen (I Krokodilen slussas föräldrarna ut från bassängen i samråd med instruktören)


Krokodilen

Krokodilen - Örebro

Förkunskaper: För att gå Krokodilen ska man ha klarat av målen Flodhästen.

Mål: I Krokodilen fokuserar vi på att kunna simma ett korrekt bröstsim med fin andningsteknik som gör att vi orkar simma längre sträckor. Vi övar på stående dyk, vändning och ryggsim. I Krokodilen introducerar vi även grunderna i crawl och lär oss voltvändningar. Målet är att kunna simma minst 25 meter bröstsim och 25 meter ryggsim. Vi övar även på att kunna rädda oss själva och andra i vattnet samt ta oss fram kortare sträckor i crawl.

Syfte: Simma ett korrekt bröstsim med pop-up andning, flyta längre stunder själv samt simma längre sträckor på rygg. Förstå hur man räddar sig själv och andra i vattnet och ha en djupare förståelse för vattensäkerhet. I denna kurs får man även prova flera simsätt.

Nästa nivå är: Teknikhajen


Sjöhästen

Sjöhästen - Örebro

Förkunskaper: Inga andra förkunskaper krävs.

Mål: Skapa en trygghet i och under vattnet tillsammans med en utbildad instruktör med kunskap om NPF. Lära sig grunderna på mage och rygg. Kursen anpassas individuellt utifrån varje barns och förälders behov.

Syfte: Att föräldern tillsammans med sitt barn ska hitta en gemensam kommunikation och trygghet i vattnet.

Nästa nivå är: Sköldpaddan, Valen eller Flodhästen


Teknikhajen

Teknikhajen - Örebro

Förkunskaper: Barnet ska vara över 6 år gammalt och kunna simma 50 meter på mage eller rygg utan att vara beroende av en vuxen i vattnet. Det är en fördel om man kan flera simsätt, men inget krav.

Mål: Målet i kursen är att eleven ska kunna simma 150 meter i magläge och 50 meter i ryggläge, detta är även kravet för godkänt betyg i idrott i skolan. Målet är också att kunna hoppa och dyka från en kant eller stol på djupt vatten. Samt att kunna ligga på rygg och vila 30 sekunder och sedan vända från mage till rygg. I denna kurs övar vi på samtliga simsätt inklusive vändningar så som voltvändningar och svaltag. Kursen avslutas med antingen med ett simmärkes prov där man prövar simborgarmärket eller annat simmärke eller en vattensäkerts-lektion med fokus på livräddning. Målet i kursen är att klara 200 m med korrekt simteknik samt kunna grunderna i samtliga simsätt. Målet är också att kunna göra ett korrekt dyk samt vändningar.

Syfte: -

Nästa nivå är: Delfinens Tävlingsgrupp


Delfinens Tävlingsgrupp

Delfinens Tävlingsgrupp - Örebro

Förkunskaper: Barnet ska vara över 6 år gammalt och kunna simma minst 200 meter på mage och rygg samt kunna flyta 30 sekunder själv i vattnet samt kunna grunderna i samtliga simsätt. Barnet ska ej vara beroende av en vuxen i vattnet.

Mål: Målet i kursen är att eleven ska kunna simma minst 100 m crawl, ryggcrawl, bröstsim, ryggsim och fjärilsim samt kunna vända snabbt och effektivt i de olika simsätten. Eleven ska även andas i korrekt pop-up andning och sidoandning och kunna rädda en kompis i vattnet. Målet är också att kunna dyka från startpall eller kant och glida i vattnet minst 15 m och flyta 3 minuter.

Syfte: Tävla i simning om man önskar det eller utvecklas inom simningen olika simsätt och bli en skicklig tekniksimmare.

Nästa nivå är: -


Grundkurs för vuxna

Grundkurs för vuxna - Örebro

Förkunskaper: Ingen förkunskap krävs.

Mål: Målet i kursen är att bli trygg och avslappnad i vattnet. Vi övar på att lära oss grunderna i antingen bröstsim eller crawl utifrån deltagarens egna önskemål. Tillsammans övar vi på att flyta och grunderna i ryggsim. På kursen får man som deltagare även lära sig hur man kan rädda sig själv i vattnet och vattensäkerhet.

Syfte: Känna sig trygg i vattnet, ta sig fram kortare sträckor på mage och rygg samt lära sig slappna av och flyta kortare stunder i vattnet.

Nästa nivå är: Teknikgrupp för vuxna fortsättning


Crawlkurs

Crawlkurs - Örebro

Förkunskaper: Kunna simma på mage och rygg minst 300 m valfritt simsätt.

Mål: Målet i kursen är att lära sig grunderna i crawl och ryggcrawl med korrekt sidoandning. Har du redan gått en crawl-kurs så finslipar vi tekniken för att du ska orka simma längre sträckor. I kursen övar vi också på att slappna av i vattnet och flyta samt livräddning.

Syfte: Lära sig simma crawl och ryggcrawl på ett effektivt sätt med rätt teknik. Samt vattensäkerhet, vad ska man göra i eventuell olyckssituation?

Nästa nivå är: -


Västerås

Guldfisken

Guldfisken - Västerås

Förkunskaper: Gått kursen Fisken.

Mål: I Guldfisken bygger vi vidare på de kunskaper som ni och barnet har fått i kursen Fisken. När barnet lärt sig hålla andan via vattenmetoden fortsätter vi den utvecklingen genom att komma under vattnet och sedan simma självständigt en kortare sträcka mellan instruktören och föräldern, detta kallas fria sim. Barnen får även testa på simhjälpmedel så som Cherekringar/Skruttenringar för att öka självständigheten i vattnet, balans och kroppskontroll.

Syfte: Utveckla självständigheten i vattnet, komma under vattnet och börja ta sig fram i vattnet via fria sim. Vi fortsätter arbeta med vattensäkerhet och trygghet i vattnet för att skapa en säkrare badmiljö.

Nästa nivå är: Blåsfisken


Blåsfisken

Blåsfisken - Västerås

Förkunskaper: Gått kursen Guldfisken.

Mål: I Blåsfisken fortsätter vi utveckla de kunskaper som barnet har fått i kursen Guldfisken eller Manet. När barnet lärt sig att hålla andan under vattnet via komma under är målet i denna kurs att det ska börja sparka när det är under vattnet för att kunna simma självständigt en kortare sträcka mellan instruktören och föräldern, detta kallas fria sim. Målet i denna kurs är att lära barnet att hålla andan även vid 1-2-3 hopp.

Syfte: Utveckla självständigheten i vattnet genom att börja sparka under vattnet via fria sim samt simma kortare stunder med skruttenringarna. Målet i denna kurs är att lära barnet att hålla andan även vid 1-2-3 hopp. Vi fortsätter arbeta med vattensäkerhet och trygghet i vattnet för att skapa en säkrare badmiljö.

Nästa nivå är: Bläckfisken


Bläckfisken

Bläckfisken - Västerås

Förkunskaper: Bläckfisken är en fortsättningskurs för barn som klarat av målen i kursen Blåsfisken eller Maneten.

Mål: I Bläckfisken fokuserar vi på att utveckla självständigheten i vattnet både med och utan simhjälpmedel. Vi fortsätta arbeta med att kunna flyta kortare stunder i vattnet med stöd och att vända självständigt från rygg till mage. För att ta sig fram i vattnet behöver man ha ett korrekt simläge samt fina bensparkar och det jobbar vi extra med i Bläckfisken på ett lekfullt och roligt sätt. Målet är att kunna simma 1,5 m självständigt och 5 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Lära sig att vara mer självständig i vattnet, vattensäkerhet och att ta sig fram själv med och utan simhjälpmedel kortare sträckor.

Nästa nivå är: Pingvinen


Pingvinen

Pingvinen - Västerås

Förkunskaper: Pingvinen är en fortsättningskurs för barn som klarat av målen för kursen Bläckfisken eller Maneten.

Mål: I Pingvinen fokuserar vi på att öka sträckan och självständigheten i vattnet både med och utan simhjälpmedel. Vi tränar på att flyta lite längre stunder i vattnet och vända själv till mageläge från ryggläge utan hjälp. För att ta sig fram lättare i vattnet behöver man ett korrekt simläge, men också bubbla och använda sina armar genom att gräva i vattnet, detta tränar vi på i denna kurs på ett lekfullt och roligt sätt. Målet är att kunna simma självständigt 3 m och 10 m med simhjälpmedel.

Syfte: Lära sig att använda både ben, armar och kontrollera sin andning i vattnet för att kunna ta sig fram längre sträckor med och utan simhjälpmedel.

Nästa nivå är: Sköldpaddan


Sköldpaddan

Sköldpaddan - Västerås

Förkunskaper: För att gå Sköldpaddan ska man ha klarat av målen för Pingvinen eller Sjölejonet.

Mål: De barn som börjar Sköldpaddan har redan simmat några kurser och byggt upp en vattenvana och respekt för vattnet och i denna kurs gäller det att bibehålla dessa kunskaper genom tydlighet och träning. Fokus i kursen är ben och armtag (crawl) och att nu även börja flyta själv kortare stunder. I Sköldpaddan är målet att lära sig simma minst 5 meter självständigt och 15-20 m med ett simhjälpmede. Målet är också att kunna flyta en kortare stund självständigt i vattnet utan hjälp.

Syfte: Att utveckla självständigheten i vattnet genom fina arm och bentag och att kunna vila i vattnet genom att flyta.

Nästa nivå är: Valen


Valen

Valen - Västerås

Förkunskaper: För att gå Valen ska man ha klarat av målen för Sköldpaddan.

Mål: I Valen fokuserar vi på att öka simsträckan både utan och med simhjälpmedel genom ett korrekt simläge, fina bensparkar och stora armtag (crawl). För att kunna ta sig fram längre sträckor i vattnet utvecklar vi även en andningsteknik för att hämta luft i vattnet och att lägga oss och flyta i vattnet när vi blir trötta. Målet i kursen är att lära sig simma 8-10 m självständigt samt 20 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Vattensäkerhet, rädda sig själv i vattnet. Simutveckling utifrån barnets nivå på ett lekfullt och roligt sätt, samt hämta luft för att orka simma längre sträckor.

Nästa nivå är: Delfinen


Delfinen

Delfinen - Västerås

Förkunskaper: För att gå Delfinen ska man ha klarat av målen Valen eller Krokodilen.

Mål: I Delfinen så fortsätter vi att utveckla simtekniken i crawl och ryggsim och börjar även att hämta luft via sidoandning och vända via voltvändningar. Vi lär oss flyta längre stunder och ta oss fram på både rygg och mage utan simhjälpmedel minst 5-30 m (bröstsim, crawl och ryggsim). Vi använder inte längre simhjälpmedel lika mycket utan fokuserar på att utveckla barnets egen förmåga att simma, vila och rädda sig själv i vattnet, men kan använda simhjälpmedel kortare stunder för att utveckla vissa av dessa kunskaper. I Delfinen börjar vi även introducera ytterligare ett simsätt, bröstsim.

Syfte: Simma självständigt längre sträckor i vattnet och hämta luft via sidoandning samt vända via voltvändning. I delfinen ska man kunna flyta självständigt och få en djupare förståelse för vattensäkerhet. Barnet ska kunna rädda sig själv och andra i vattnet samt kunna simma kortare sträckor bröstsim med pop-up andning.

Nästa nivå är: Teknikhajen


Maneten

Maneten - Västerås

Förkunskaper: Nybörjarkurs för barn mellan 1-3 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Maneten är en grundkurs för barn som är 1-3 år gamla, i Maneten är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet, sparkar och gräver med armarna. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen och simma kortare sträckor i vattnet genom crawl. Målet i kursen är att lära sig simma, hålla andan, bubbla och sparka.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet i stället för att svälja vatten och ta sig fram i vattnet.

Nästa nivå är: Blåsfisken eller Bläckfisken


Sjölejonet

Sjölejonet - Västerås

Förkunskaper: Barnet ska vara mellan ca 4-6 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Sjölejonet är en grundkurs för barn som är ca 4-6 år gamla, i Sjölejonet är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet för att sedan komma under vattnet och kontrollera sin andning. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen och simma kortare sträckor i vattnet genom crawl. Målet i kursen är att lära sig simma 3 m självständigt och 15 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet istället för att svälja vatten och ta sig fram en kortare sträcka själv med och utan simhjälpmedel.

Nästa nivå är: Sköldpaddan, Valen eller, Flodhästen.


Sjöstjärnan

Sjöstjärnan - Västerås

Förkunskaper: Barnet ska vara minst 6 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Sjöstjärnan är en grundkurs för barn som är minst 6 år gamla och som inte är vattenvana. I Sjöstjärnan är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att våga doppa huvudet samt att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet för att sedan komma under vattnet i barnets egen takt för att bygga uppe en vattenvana och en kontrollerad andning. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen. I denna kurs lär vi oss ben och armtag i bröstsim. Målet i kursen är att lära sig ben och armtag i bröstsim och att ta sig fram 3 m och 10 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet i stället för att svälja vatten och ta sig fram en kortare sträcka själv med och utan simhjälpmedel samt sätta ihop ben och armtag.

Nästa nivå är: Flodhästen


Flodhästen

Flodhästen - Västerås

Förkunskaper: För att börja flodhästen ska du vara minst 6 år och ha byggt upp en grundtrygghet i vattnet samt vara vattenvan och inte vara rädd att doppa huvudet eller hoppa under vatten antingen genom att ha gått kursen Sjölejonet eller Sjöstjärnan eller ha byggt upp detta på annat sätt.

Mål: Kursen riktar sig till barn från 6 år och uppåt och i Flodhästen fokuserar vi att lära oss ett korrekt bröstsim med pop-up andning samt att flyta i vattnet och vända. Vi jobbar med sittande dyk och vattensäkerhet. Målet i Flodhästen är att lära sig simma 12 meter utan simhjälpmedel med pop-up andning samt att flyta kortare stunder självständigt och att vända från rygg till mage.

Syfte: Lära sig simma, flyta självständigt i vattnet samt dyka sittandes. Simundervisningen sker utifrån barnets villkor och på ett lekfullt och roligt sätt.

Nästa nivå är: Krokodilen (I Krokodilen slussas föräldrarna ut från bassängen i samråd med instruktören)


Krokodilen

Krokodilen - Västerås

Förkunskaper: För att gå Krokodilen ska man ha klarat av målen Flodhästen.

Mål: I Krokodilen fokuserar vi på att kunna simma ett korrekt bröstsim med fin andningsteknik som gör att vi orkar simma längre sträckor. Vi övar på stående dyk, vändning och ryggsim. I Krokodilen introducerar vi även grunderna i crawl och lär oss voltvändningar. Målet är att kunna simma minst 25 meter bröstsim och 25 meter ryggsim. Vi övar även på att kunna rädda oss själva och andra i vattnet samt ta oss fram kortare sträckor i crawl.

Syfte: Simma ett korrekt bröstsim med pop-up andning, flyta längre stunder själv samt simma längre sträckor på rygg. Förstå hur man räddar sig själv och andra i vattnet och ha en djupare förståelse för vattensäkerhet. I denna kurs får man även prova flera simsätt.

Nästa nivå är: Teknikhajen


Teknikhajen

Teknikhajen - Västerås

Förkunskaper: Barnet ska vara över 6 år gammalt och kunna simma 50 meter på mage eller rygg utan att vara beroende av en vuxen i vattnet. Det är en fördel om man kan flera simsätt, men inget krav.

Mål: Målet i kursen är att eleven ska kunna simma 150 meter i magläge och 50 meter i ryggläge, detta är även kravet för godkänt betyg i idrott i skolan. Målet är också att kunna hoppa och dyka från en kant eller stol på djupt vatten. Samt att kunna ligga på rygg och vila 30 sekunder och sedan vända från mage till rygg. I denna kurs övar vi på samtliga simsätt inklusive vändningar så som voltvändningar och svaltag. Kursen avslutas med antingen med ett simmärkes prov där man prövar simborgarmärket eller annat simmärke eller en vattensäkerts-lektion med fokus på livräddning. Målet i kursen är att klara 200 m med korrekt simteknik samt kunna grunderna i samtliga simsätt. Målet är också att kunna göra ett korrekt dyk samt vändningar.

Syfte: -

Nästa nivå är: Delfinens Tävlingsgrupp


Sannabadet

Bläckfisken

Bläckfisken - Sannabadet

Med förälder i vattnet

Förkunskaper: Kunna simma självständigt en kortare sträcka under vattnet samt kunna hålla andan via hopp från kant alternativt väldigt vattenvan och inte rädd för att vara under vattnet.

Mål: I Bläckfisken fokuserar vi på att utveckla självständigheten i vattnet både med och utan simhjälpmedel. Vi fortsätta arbeta med att kunna flyta kortare stunder i vattnet med stöd och att vända självständigt från rygg till mage. För att ta sig fram i vattnet behöver man ha ett korrekt simläge samt fina bensparkar och det jobbar vi extra med i Bläckfisken på ett lekfullt och roligt sätt. Målet är att kunna simma 1,5 m självständigt och 5 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Lära sig att vara mer självständig i vattnet, vattensäkerhet och att ta sig fram själv med och utan simhjälpmedel kortare sträckor.

Nästa nivå är: Pingvinen


Pingvinen

Pingvinen - Sannabadet

Med förälder i vattnet

Förkunskaper: Kunna simma 1,5 m under vattnet via sparkar, bubblor och armar.

Mål: I Pingvinen fokuserar vi på att öka sträckan och självständigheten i vattnet både med och utan simhjälpmedel. Vi tränar på att flyta lite längre stunder i vattnet och vända själv till mageläge från ryggläge utan hjälp. För att ta sig fram lättare i vattnet behöver man ett korrekt simläge, men också bubbla och använda sina armar genom att gräva i vattnet, detta tränar vi på i denna kurs på ett lekfullt och roligt sätt. Målet är att kunna simma självständigt 3 m och 10 m med simhjälpmedel.

Syfte: Lära sig att använda både ben, armar och kontrollera sin andning i vattnet för att kunna ta sig fram längre sträckor med och utan simhjälpmedel.

Nästa nivå är: Sköldpaddan


Sköldpaddan

Sköldpaddan - Sannabadet

Med förälder i vattnet

Förkunskaper: Kunna simma 3 m självständigt under eller över vattnet samt kunna bubbla sparka och göra armtag. Inte vara rädd för att hoppa från kanten eller doppa ansiktet.

Mål: De barn som börjar Sköldpaddan har redan simmat några kurser och byggt upp en vattenvana och respekt för vattnet och i denna kurs gäller det att bibehålla dessa kunskaper genom tydlighet och träning. Fokus i kursen är ben och armtag (crawl) och att nu även börja flyta själv kortare stunder. I Sköldpaddan är målet att lära sig simma minst 5 meter självständigt och 15-20 m med ett simhjälpmede. Målet är också att kunna flyta en kortare stund självständigt i vattnet utan hjälp.

Syfte: Att utveckla självständigheten i vattnet genom fina arm och bentag och att kunna vila i vattnet genom att flyta.

Nästa nivå är: Valen


Sköldpaddan

Sköldpaddan - Sannabadet

Utan förälder i vattnet

Förkunskaper: Kunna simma 3 m självständigt under eller över vattnet samt kunna bubbla sparka och göra armtag. Inte vara rädd för att hoppa från kanten eller doppa ansiktet.

Mål: De barn som börjar Sköldpaddan har redan simmat några kurser och byggt upp en vattenvana och respekt för vattnet och i denna kurs gäller det att bibehålla dessa kunskaper genom tydlighet och träning. Fokus i kursen är ben och armtag (crawl) och att nu även börja flyta själv kortare stunder. I Sköldpaddan är målet att lära sig simma minst 5 meter självständigt och 15-20 m med ett simhjälpmede. Målet är också att kunna flyta en kortare stund självständigt i vattnet utan hjälp.

Syfte: Att utveckla självständigheten i vattnet genom fina arm och bentag och att kunna vila i vattnet genom att flyta.

Nästa nivå är: Valen


Valen

Valen - Sannabadet

Med förälder i vattnet

Förkunskaper: Kunna simma 5 m och flyta självständigt, vara orädd för att vara under vattnet och hoppa från kanten.

Mål: I Valen fokuserar vi på att öka simsträckan både utan och med simhjälpmedel genom ett korrekt simläge, fina bensparkar och stora armtag (crawl). För att kunna ta sig fram längre sträckor i vattnet utvecklar vi även en andningsteknik för att hämta luft i vattnet och att lägga oss och flyta i vattnet när vi blir trötta. Målet i kursen är att lära sig simma 8-10 m självständigt samt 20 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Vattensäkerhet, rädda sig själv i vattnet. Simutveckling utifrån barnets nivå på ett lekfullt och roligt sätt, samt hämta luft för att orka simma längre sträckor.

Nästa nivå är: Delfinen


Valen

Valen - Sannabadet

Utan förälder i vattnet

Förkunskaper: Kunna simma 5 m och flyta självständigt, vara orädd för att vara under vattnet och hoppa från kanten.

Mål: I Valen fokuserar vi på att öka simsträckan både utan och med simhjälpmedel genom ett korrekt simläge, fina bensparkar och stora armtag (crawl). För att kunna ta sig fram längre sträckor i vattnet utvecklar vi även en andningsteknik för att hämta luft i vattnet och att lägga oss och flyta i vattnet när vi blir trötta. Målet i kursen är att lära sig simma 8-10 m självständigt samt 20 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Vattensäkerhet, rädda sig själv i vattnet. Simutveckling utifrån barnets nivå på ett lekfullt och roligt sätt, samt hämta luft för att orka simma längre sträckor.

Nästa nivå är: Delfinen


Delfinen

Delfinen - Sannabadet

Med förälder i vattnet

Förkunskaper: Kunna simma 8-12 m sjävständigt antingen crawl eller bröstsim samt flyta utan hjälp och dyka.

Mål: I Delfinen så fortsätter vi att utveckla simtekniken i crawl och ryggsim och börjar även att hämta luft via sidoandning och vända via voltvändningar. Vi lär oss flyta längre stunder och ta oss fram på både rygg och mage utan simhjälpmedel minst 5-30 m (bröstsim, crawl och ryggsim). Vi använder inte längre simhjälpmedel lika mycket utan fokuserar på att utveckla barnets egen förmåga att simma, vila och rädda sig själv i vattnet, men kan använda simhjälpmedel kortare stunder för att utveckla vissa av dessa kunskaper. I Delfinen börjar vi även introducera ytterligare ett simsätt, bröstsim.

Syfte: Simma självständigt längre sträckor i vattnet och hämta luft via sidoandning samt vända via voltvändning. I delfinen ska man kunna flyta självständigt och få en djupare förståelse för vattensäkerhet. Barnet ska kunna rädda sig själv och andra i vattnet samt kunna simma kortare sträckor bröstsim med pop-up andning.

Nästa nivå är: Teknikhajen


Delfinen

Delfinen - Sannabadet

Utan förälder i vattnet

Förkunskaper: Kunna simma 8-12 m sjävständigt antingen crawl eller bröstsim samt flyta utan hjälp och dyka.

Mål: I Delfinen så fortsätter vi att utveckla simtekniken i crawl och ryggsim och börjar även att hämta luft via sidoandning och vända via voltvändningar. Vi lär oss flyta längre stunder och ta oss fram på både rygg och mage utan simhjälpmedel minst 5-30 m (bröstsim, crawl och ryggsim). Vi använder inte längre simhjälpmedel lika mycket utan fokuserar på att utveckla barnets egen förmåga att simma, vila och rädda sig själv i vattnet, men kan använda simhjälpmedel kortare stunder för att utveckla vissa av dessa kunskaper. I Delfinen börjar vi även introducera ytterligare ett simsätt, bröstsim.

Syfte: Simma självständigt längre sträckor i vattnet och hämta luft via sidoandning samt vända via voltvändning. I delfinen ska man kunna flyta självständigt och få en djupare förståelse för vattensäkerhet. Barnet ska kunna rädda sig själv och andra i vattnet samt kunna simma kortare sträckor bröstsim med pop-up andning.

Nästa nivå är: Teknikhajen


Maneten

Maneten - Sannabadet

Med förälder i vattnet

Förkunskaper: Nybörjarkurs för barn mellan 2-4 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Maneten är en grundkurs för barn som är 1-3 år gamla, i Maneten är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet, sparkar och gräver med armarna. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen och simma kortare sträckor i vattnet genom crawl. Målet i kursen är att lära sig simma, hålla andan, bubbla och sparka.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet i stället för att svälja vatten och ta sig fram i vattnet.

Nästa nivå är: Blåsfisken eller Bläckfisken


Sjölejonet

Sjölejonet - Sannabadet

Med förälder i vattnet

Förkunskaper: Barnet ska vara mellan ca 4-6 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Sjölejonet är en grundkurs för barn som är ca 4-6 år gamla, i Sjölejonet är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet för att sedan komma under vattnet och kontrollera sin andning. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen och simma kortare sträckor i vattnet genom crawl. Målet i kursen är att lära sig simma 3 m självständigt och 15 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet istället för att svälja vatten och ta sig fram en kortare sträcka själv med och utan simhjälpmedel.

Nästa nivå är: Sköldpaddan, Valen eller, Flodhästen.


Sjölejonet

Sjölejonet - Sannabadet

Utan förälder i vattnet

Förkunskaper: Barnet ska vara mellan ca 4-6 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Sjölejonet är en grundkurs för barn som är ca 4-6 år gamla, i Sjölejonet är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet för att sedan komma under vattnet och kontrollera sin andning. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen och simma kortare sträckor i vattnet genom crawl. Målet i kursen är att lära sig simma 3 m självständigt och 15 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet istället för att svälja vatten och ta sig fram en kortare sträcka själv med och utan simhjälpmedel.

Nästa nivå är: Sköldpaddan, Valen eller, Flodhästen.


Sjöstjärnan

Sjöstjärnan - Sannabadet

Med förälder i vattnet

Förkunskaper: Barnet ska vara minst 6 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Sjöstjärnan är en grundkurs för barn som är minst 6 år gamla och som inte är vattenvana. I Sjöstjärnan är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att våga doppa huvudet samt att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet för att sedan komma under vattnet i barnets egen takt för att bygga uppe en vattenvana och en kontrollerad andning. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen. I denna kurs lär vi oss ben och armtag i bröstsim. Målet i kursen är att lära sig ben och armtag i bröstsim och att ta sig fram 3 m och 10 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet i stället för att svälja vatten och ta sig fram en kortare sträcka själv med och utan simhjälpmedel samt sätta ihop ben och armtag.

Nästa nivå är: Flodhästen


Sjöstjärnan

Sjöstjärnan - Sannabadet

Utan förälder i vattnet

Förkunskaper: Barnet ska vara minst 6 år, inga förkunskaper krävs.

Mål: Sjöstjärnan är en grundkurs för barn som är minst 6 år gamla och som inte är vattenvana. I Sjöstjärnan är målet att skapa en grundtrygghet i vattnet och att våga doppa huvudet samt att lära sig viktiga färdigheter inom vattensäkerhet för att öka säkerheten i och kring vatten. I kursen övar vi på hur man bubblar i vattnet för att sedan komma under vattnet i barnets egen takt för att bygga uppe en vattenvana och en kontrollerad andning. Vi lär oss slappna av i vattnet genom att flyta med stöd av en vuxen. I denna kurs lär vi oss ben och armtag i bröstsim. Målet i kursen är att lära sig ben och armtag i bröstsim och att ta sig fram 3 m och 10 m med ett simhjälpmedel.

Syfte: Skapa en grundtrygghet i vattnet, lära sig bubbla i vattnet i stället för att svälja vatten och ta sig fram en kortare sträcka själv med och utan simhjälpmedel samt sätta ihop ben och armtag.

Nästa nivå är: Flodhästen


Flodhästen

Flodhästen - Sannabadet

Med förälder i vattnet

Förkunskaper: För att börja flodhästen ska du vara minst 6 år och ha byggt upp en grundtrygghet i vattnet samt vara vattenvan och inte vara rädd att doppa huvudet eller hoppa under vatten.

Mål: Kursen riktar sig till barn från 6 år och uppåt och i Flodhästen fokuserar vi att lära oss ett korrekt bröstsim med pop-up andning samt att flyta i vattnet och vända. Vi jobbar med sittande dyk och vattensäkerhet. Målet i Flodhästen är att lära sig simma 12 meter utan simhjälpmedel med pop-up andning samt att flyta kortare stunder självständigt och att vända från rygg till mage.

Syfte: Lära sig simma, flyta självständigt i vattnet samt dyka sittandes. Simundervisningen sker utifrån barnets villkor och på ett lekfullt och roligt sätt.

Nästa nivå är: Krokodilen (I Krokodilen slussas föräldrarna ut från bassängen i samråd med instruktören)


Flodhästen

Flodhästen - Sannabadet

Utan förälder i vattnet

Förkunskaper: För att börja flodhästen ska du vara minst 6 år och ha byggt upp en grundtrygghet i vattnet samt vara vattenvan och inte vara rädd att doppa huvudet eller hoppa under vatten.

Mål: Kursen riktar sig till barn från 6 år och uppåt och i Flodhästen fokuserar vi att lära oss ett korrekt bröstsim med pop-up andning samt att flyta i vattnet och vända. Vi jobbar med sittande dyk och vattensäkerhet. Målet i Flodhästen är att lära sig simma 12 meter utan simhjälpmedel med pop-up andning samt att flyta kortare stunder självständigt och att vända från rygg till mage.

Syfte: Lära sig simma, flyta självständigt i vattnet samt dyka sittandes. Simundervisningen sker utifrån barnets villkor och på ett lekfullt och roligt sätt.

Nästa nivå är: Krokodilen (I Krokodilen slussas föräldrarna ut från bassängen i samråd med instruktören)


Krokodilen

Krokodilen - Sannabadet

Utan förälder i vattnet

Förkunskaper: Kunna simma 12 m på mage och rygg (bröstsim/liksidigt ryggsim) samt kunna andas via pop-up andning och dyka sittandes och flyta självständigt.

Mål: I Krokodilen fokuserar vi på att kunna simma ett korrekt bröstsim med fin andningsteknik som gör att vi orkar simma längre sträckor. Vi övar på stående dyk, vändning och ryggsim. I Krokodilen introducerar vi även grunderna i crawl och lär oss voltvändningar. Målet är att kunna simma minst 25 meter bröstsim och 25 meter ryggsim. Vi övar även på att kunna rädda oss själva och andra i vattnet samt ta oss fram kortare sträckor i crawl.

Syfte: Simma ett korrekt bröstsim med pop-up andning, flyta längre stunder själv samt simma längre sträckor på rygg. Förstå hur man räddar sig själv och andra i vattnet och ha en djupare förståelse för vattensäkerhet. I denna kurs får man även prova flera simsätt.

Nästa nivå är: Teknikhajen


Sjöhästen

Sjöhästen - Sannabadet

Med förälder i vattnet

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Mål: Skapa en trygghet i och under vattnet tillsammans med en utbildad instruktör med kunskap om NPF. Lära sig grunderna på mage och rygg. Kursen anpassas individuellt utifrån varje barns och förälders behov.

Syfte: Att föräldern tillsammans med sitt barn ska hitta en gemensam kommunikation och trygghet i vattnet.

Nästa nivå är: Sköldpaddan, Valen eller Flodhästen


Teknikhajen

Teknikhajen - Sannabadet

Utan förälder i vattnet

Förkunskaper: Barnet ska vara över 6 år gammalt och kunna simma 50 meter på mage eller rygg utan att vara beroende av en vuxen i vattnet. Det är en fördel om man kan flera simsätt, men inget krav.

Mål: Målet i kursen är att eleven ska kunna simma 150 meter i magläge och 50 meter i ryggläge, detta är även kravet för godkänt betyg i idrott i skolan. Målet är också att kunna hoppa och dyka från en kant eller stol på djupt vatten. Samt att kunna ligga på rygg och vila 30 sekunder och sedan vända från mage till rygg. I denna kurs övar vi på samtliga simsätt inklusive vändningar så som voltvändningar och svaltag. Kursen avslutas med antingen med ett simmärkes prov där man prövar simborgarmärket eller annat simmärke eller en vattensäkerts-lektion med fokus på livräddning. Målet i kursen är att klara 200 m med korrekt simteknik samt kunna grunderna i samtliga simsätt. Målet är också att kunna göra ett korrekt dyk samt vändningar.

Syfte: -

Nästa nivå är: Delfinens Tävlingsgrupp


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙