Bokningskod:
Här anger du eventuell bokningskod.
Kursfiltrering
Plats:

Örebro

Grundkurs för vuxna

Grundkurs för vuxna - Örebro

Förkunskaper: Ingen förkunskap krävs.

Mål: Målet i kursen är att bli trygg och avslappnad i vattnet. Vi övar på att lära oss grunderna i antingen bröstsim eller crawl utifrån deltagarens egna önskemål. Tillsammans övar vi på att flyta och grunderna i ryggsim. På kursen får man som deltagare även lära sig hur man kan rädda sig själv i vattnet och vattensäkerhet.

Syfte: Känna sig trygg i vattnet, ta sig fram kortare sträckor på mage och rygg samt lära sig slappna av och flyta kortare stunder i vattnet.

Nästa nivå är: Teknikgrupp för vuxna fortsättning


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙