Bokningskod:
Här anger du eventuell bokningskod.
Kursfiltrering
Plats:

Örebro

Guldfisken

Guldfisken - Örebro

Förkunskaper: Gått kursen Fisken.

Mål: I Guldfisken bygger vi vidare på de kunskaper som ni och barnet har fått i kursen Fisken. När barnet lärt sig hålla andan via vattenmetoden fortsätter vi den utvecklingen genom att komma under vattnet och sedan simma självständigt en kortare sträcka mellan instruktören och föräldern, detta kallas fria sim. Barnen får även testa på simhjälpmedel så som Cherekringar/Skruttenringar för att öka självständigheten i vattnet, balans och kroppskontroll.

Syfte: Utveckla självständigheten i vattnet, komma under vattnet och börja ta sig fram i vattnet via fria sim. Vi fortsätter arbeta med vattensäkerhet och trygghet i vattnet för att skapa en säkrare badmiljö.

Nästa nivå är: Blåsfisken


Västerås

Guldfisken

Guldfisken - Västerås

Förkunskaper: Gått kursen Fisken.

Mål: I Guldfisken bygger vi vidare på de kunskaper som ni och barnet har fått i kursen Fisken. När barnet lärt sig hålla andan via vattenmetoden fortsätter vi den utvecklingen genom att komma under vattnet och sedan simma självständigt en kortare sträcka mellan instruktören och föräldern, detta kallas fria sim. Barnen får även testa på simhjälpmedel så som Cherekringar/Skruttenringar för att öka självständigheten i vattnet, balans och kroppskontroll.

Syfte: Utveckla självständigheten i vattnet, komma under vattnet och börja ta sig fram i vattnet via fria sim. Vi fortsätter arbeta med vattensäkerhet och trygghet i vattnet för att skapa en säkrare badmiljö.

Nästa nivå är: Blåsfisken


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙